POLITYKA JAKOŚCI


Głównym celem spółki Horse jest utrzymanie pozycji lidera w zakresie produkcji opakowań drewnianych, napraw i świadczenia usług w zakresie samodzielnego zarządzania magazynami  Depot każdego rodzaju, nie tylko w obszarze regionalnym, ale krajowym i międzynarodowym. Firma dąży do  spełniania bardzo wysokich oczekiwań swoich klientów świadcząc usługi na europejskich standardach jakościowych.

W znacznej mierze cel jest już osiągany. Współpracujemy  z kontrahentami specjalizującymi się w POOLINGU paletowym dla przemysłu chemicznego PP i PE. Nasze opakowania służą do transportu granulatów. Spółka dąży wciąż do samodoskonalenia zapewniając szeroko pojętą infrastrukturę i nowoczesny park maszynowy i transport. Horse chce w dalszym ciągu inwestować  w nowoczesne technologie zapewniając większą wydajność pracy i krótszy czas realizacji zleceń , niezmiernie wysoką jakość i korzystne ceny. Dążeniem kadry  kierowniczej jest ciągły rozwój i doskonalenie w systemie zarządzania jakością, szkolenia kadry pracowniczej.

Główne założenia i cele

  • Doskonalenie organizacji pracy w firmie.
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
  • Poprawa funkcjonowania procesu produkcji.
  • Zwiększenie wydajności w świadczonych usługach w zakresie napraw i sortowań.
  • Rozwój i doskonalenie zasobów ludzkich.
  • Rozszerzenie obszaru działalności firmy i zdobycie nowych klientów.
  • Zaspokojenie potrzeb klientów oraz zdobywanie ich zaufania, które odpowiadają ich oczekiwaniom i wymaganiom.
  • Poszukiwanie nowych klientów oraz utrwalanie partnerskiej i przyjaznej współpracy z obecnymi klientami.
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej dzięki szkoleniom.
  • Zobowiązujemy wszystkich naszych pracowników do identyfikowania się z przesłaniem niniejszej polityki jakości i do realizacji celów z niej wynikających.

Wizja

Spółka zamierza oferować usługi i produkty według europejskich standardów.